Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów między Sprzedawcą a Klientem.

I. DEFINICJE

1. Sprzedawca- CLAWY Katarzyna Chilecka-Joka, ul. Wasilkowska, nr 12, lok. 1
15-137 Białystok, NIP: 9661184154, kontakt: e-mail: clawy.zamowienia@vp.pl, telefon kom. +48 509 760 997,
2.Klientosoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3. Konsument –zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Produkt/produkty– rzecz lub rzeczy będące przedmiotem sprzedaży przeprowadzanej zgodnie z niniejszym Regulaminem. Produkty oferowane za pośrednictwem sklepu internetowego clawy.com.pl pochodzą bezpośrednio od Producentów i są produktami oryginalnymi i markowymi, nowymi fabrycznie zapakowanymi w karton, bądź folię.
5. Sklep Internetowy– serwis transakcji internetowych dostępny pod adresem www.clawy.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić Produkty Sprzedawcy,
6. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28 ze zm.),
7. Cena- wartość pieniężna wyrażona w polskich złotych, uwzględniająca podatek VAT. Cena produktu przed dodaniem do koszyka nie zawiera kosztów przesyłki.
8. VAT– podatek od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z pózn. zm.),
9. Zamówienie – formularz zamówienia -usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu Produktów,
10.Regulamin– niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego zawierający określone zasady umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu clawy.com.pl. Prawa i obowiązki Sprzedawcy. Prawa i obowiązki Klienta. Zasady postępowania reklamacyjnego. Zasady wykonywania umów Sprzedaży

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem z poszanowaniem zasad poszanowania społecznego

2.Klient zobowiązany jest do korzystania z Sklepu Internetowego www.clawy.com.pl, w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu sklepu oraz korzystania z treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego przestrzegając Regulaminu Sklepu www.clawy.com.pl

3. Zdjęcia znajdujące się na stronach sklepu clawy.com.pl mają charakter przykładowy i są przedstawieniem konkretnie wskazanych na nich wzorów

4. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży Produktów pomiędzy Sprzedawcą a Klientami, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego clawy.com.pl, dostępnego pod adresem internetowym www.clawy.com.pl,
5. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego.
6. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
7. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

8.Klientem sklepu może być jedynie osoba pełnoletnia, osoba fizyczna lub osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której przepisy prawne szczególnie przyznają zdolność prawną;

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu korzystania z sklepu internetowego Klient powinien posiadać poprawnie zainstalowaną i skonfigurowaną przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0, bądź Chrome (wszystkie wersje), bądź Opera wersja 11 i późniejsza, Firefox wersja 4 i późniejsze, EDGE wersja 8.0 i późniejsze, włączoną usługę Java Script, włączona obsługę plików Cookies, aktywny adres e-mail, dostęp do internetu. W związku ze stałymi zmianami wprowadzanymi na stronie zaleca się stosowanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych, odpowiednich dla danego operacyjnego.

IV. WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie w Sklepie Internetowym można składać po przez uzupełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego clawy.com.pl.
2. Przed potwierdzeniem zamówienia, Klient składa oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Umowa zostaje zawarta w momencie przekazania przez Klienta wszystkich informacji nie zbędnych do jej realizacji i potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę wraz z nadaniem numeru „Id” dla tego zamówienia.
3.Informacje podane przez Klienta w formularzu Zamówienia powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne tj.: imię, nazwisko, adres e-mail, adres płatnika i adres dostawy, nazwę firmy i NIP (dla firm) oraz nr. telefonu. W przypadku podania danych nieprawdziwych, bądź nieaktualnych lub nie uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól w Formularzu Zamówień Sprzedający nie ma obowiązku realizowania zamówienia .
4. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość wprowadzenia zmiany danych poprzez użycie przycisku „Usuń” przy danej pozycji w koszyku, a następnie ponownym wybraniu produktów i dodaniu ich do koszyka.
5. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego „ Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”. Rezygnacja powinna nastąpić przez wysłanie informacji droga elektroniczna, na e-mail : clawy.zamowienia@vp.pl , bądź telefonicznie pod numerem telefonu +48 509760997
6. Klient w ofercie usług clawy.com.pl może nabyć dodatkowy rabat na dokonywane przez siebie transakcje w akcji promocyjnych, w indywidualnych ustaleniach.

V. PŁATNOŚCI I CENY

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:
a) Przedpłata: przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy: PL 90 1050 1823 1000 0097 4957 8655 ( w tytule przelewu należy podać nr zamówienia)

b) Za pobraniem (gotówką), w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej.

c) Za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayU

d) gotówka, w momencie odbioru osobistego towaru w sklepie na : ul. Wasilkowska 12/ lok 1 15-137 Białystok

e) W przypadku przedpłaty na rachunek Sprzedawcy, przy braku wpłaty w terminie do 7 dni roboczych Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie

f) W przypadku odbioru osobistego od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, Klient ma możliwość odbioru towaru wciągu 7 dni roboczych, w przypadku nie odebrania towaru Sprzedawca anuluje zamówienie

VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

1. Zamówienie odbierane osobiście w siedzibie Sprzedawcy: CLAWY Katarzyna Chilecka-Joka adres: ul. Wasilkowska 12/ lok.1, 15-137 Białystok, w dni robocze w godzinach

8.00 – 16.00. jest realizowane / kompletowane natychmiast po zatwierdzeniu zakupionej rzeczy.

Termin wydania towaru jest ustalony indywidualnie z Klientem, i potwierdzony poprzez wiadomość e-mail wysłany na adres Klienta;

2. Dostawa zamówionych produktów realizowana jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) na terenie całej Polski za pośrednictwem firm kurierskich: DPD, Inpost
Dostawa towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, rzeczy są dostarczane na adres podany przez Klienta na formularzu zamówienia lub też inny ustalony z Klientem poprzez e-mail.

3. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia tego samego lub następnego dnia po otrzymaniu zamówienia, a w przypadku wyboru przez klienta płatności elektronicznej po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności dokonanej przelewem.
4. Orientacyjny czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności w magazynie Sprzedawcy wybranego przez Klienta Produktu i wynosi:
* 1-2 dni robocze dla Produktów ze statusem dostępność w magazynie
* 3-7 dni robocze dla Produktów ze statusem dostępności 3-7 dni
5. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest dowód zakupu (paragon fiskalny. Faktura VAT)

6. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki z zamówieniem w trakcie jej doręczenia/odbioru.
7. Koszt dostawy towaru pokrywa Klient, wg aktualnego Cennika znajdującego się na stronie sklepu clawy.com.pl oraz Sprzedawca informuję Klienta o kosztach przesyłki zamówionej rzeczy przed dokonaniem zakupu.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży ze Sprzedającym zawartej na odległość w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy lub w, którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

2. Klient ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny składając odpowiednie oświadczenie pisemne dla Sprzedawcy po przez e-mail lub pocztę.

3. Klient jest zobowiązany dokonać niezwłocznie zwrotu towaru nie później niż 14 dni od daty poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy;

4. Sprzedawca może wstrzymać zwrot płatności dla Kupującego do momentu otrzymania z powrotem przedmiotu zamówienia lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny zawartej na odległość umowa jest uważana za nie zawarta, a Klient zwolniony z wszelkich zobowiązań.

6. Zwracane przez Klienta rzeczy powinny być w odpowiedni sposób zabezpieczone w trakcie transportu oraz zwrócone wraz z dokumentacją wydana przy sprzedaży wraz z akcesoriami/wyposażeniem na adres Sprzedającego;

7.W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty zakupu Sprzedawca zwróci Klientowi płatności za rzeczy zakupione w sklepie clawy.com.pl oraz koszty doręczenia rzeczy ( z wyłączeniem dodatkowych kosztów związanych z wybraniem sposobu doręczenia przez Klienta zamówienia innego niż oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokonuje takiego samego zwrotu płatności jakiego użył Klient;

8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia przez niego od umowy sprzedaży zawartej z Sprzedającym

9. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient odpowiada przed Sprzedającym za zmniejszenie wartości rzeczy zamówionej, wynikające z korzystania w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Prawo od odstąpienia umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art.38 z dn 30.05.2014 r. o prawach konsumenta

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zasady Danych osobowych umieszczone są w „Polityka Prywatności”

IX. REKLAMACJE

1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności dostarczonych rzeczy z umową, Klient ma prawo do złożenia reklamacji;

2. Wszelkie reklamacje można złożyć pisemnie na adres: CLAWY Katarzyna Chilecka-Joka ul. Wasilkowska 12/ lok.1, 15-137 Białystok, bądź na adres e-mail: clawy.zamowienia@vp.pl

3. Składając reklamację Konsument powinien opisać zauważona wadę, oraz sprecyzować swoje żądania. Składając reklamację Klient powinien okazać dowód zakupu w sklepie internetowym www.clawy.com.pl (paragon, faktura VAT, przelew bankowy, wyciąg z konta, potwierdzenie płatności karta) oraz dokument gwarancyjny wraz z reklamowanym towarem

4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia;

5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany droga e-mail, bądź pisemnie w zależności od sposobu złożenia reklamacji

6. W przypadku sporu wynikającego z zawartej umowy pomiędzy Klientem, a Sprzedającym, Klient ma prawo zgłoszenia swoich zastrzeżeń właściwemu Rzecznikowi Praw Konsumenta w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu;

Niniejsze warunki korzystania z Regulaminu wchodzą w życie z dniem: 21.03.2022

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian warunków korzystania z „Regulaminu”. Każdorazowa zmiana treści zostanie opublikowana na stronie „Regułami” sklepu internetowego 14 dni wcześniej. Klient, który podał adres e-mail zostanie poinformowany droga elektroniczną.

Prawem właściwym rozstrzygającym dla umowy pomiędzy Klientem, a Sprzedawca, której przedmiotem są usługi świadczone przez sprzedawcę jest prawo polskie. Spory są rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne . Kupujący ma możliwość z korzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem Konsumenckim, przy udziale Rzecznika Praw Konsumentów. Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej UOKiK : www.uokik.gov.pl. Klient będący konsumentem ma również możliwość z korzystania z unijnej platformy internetowej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Administratorem danych osobowych jest CLAWY Katarzyna Chilecka-Joka ul. Wasilkowska 12/ lok.1, 15-137 Białystok, e-mail: clawy.zamowienia@vp.pl, tel +48 509 760 997

Sprzedawca respektuje wszelkie prawa konsumenta i zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20016/679 z dnia 27.04.2016 dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Wypełnianie formularza z danymi jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych do celów realizacji i rozliczania transakcji

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom- podmiotom tj. firmom księgowym, informatycznym, prawniczym. Dane osobowe zostały podane i będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym celu Administratora- w celu prawidłowego wykonania usługi. Dane osobowe nie będą przekazane poza teren Polski

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy zawartej pomiędzy stronami, a także poza kończeniu w celu: dochodzenia roszczeń i obrony roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, obowiązków prawa w szczególności w zakresie podatków, rachunkowości. Oraz zapobieganiu nadużyciom.

Klient ma dostęp do swoich danych,usunięcia lub ograniczenia, może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz ich przenoszenie.

Szczegółowe informacje znajdują się w : „Polityka Prywatności”

Shopping cart0
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
Created by: Patryk Sawicki