Reklamacje i zwroty

I. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży ze Sprzedającym zawartej na odległość w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy lub w, którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

2. Klient ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny składając odpowiednie oświadczenie pisemne dla Sprzedawcy po przez e-mail lub pocztę.

3. Klient jest zobowiązany dokonać niezwłocznie zwrotu towaru nie później niż 14 dni od daty poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy;

4. Sprzedawca może wstrzymać zwrot płatności dla Kupującego do momentu otrzymania z powrotem przedmiotu zamówienia lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny zawartej na odległość umowa jest uważana za nie zawarta, a Klient zwolniony z wszelkich zobowiązań.

6. Zwracane przez Klienta rzeczy powinny być w odpowiedni sposób zabezpieczone w trakcie transportu oraz zwrócone wraz z dokumentacją wydana przy sprzedaży wraz z akcesoriami/wyposażeniem na adres Sprzedającego;

7.W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty zakupu Sprzedawca zwróci Klientowi płatności za rzeczy zakupione w sklepie clawy.com.pl oraz koszty doręczenia rzeczy ( z wyłączeniem dodatkowych kosztów związanych z wybraniem sposobu doręczenia przez Klienta zamówienia innego niż oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokonuje takiego samego zwrotu płatności jakiego użył Klient;

8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia przez niego od umowy sprzedaży zawartej z Sprzedającym

9. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient odpowiada przed Sprzedającym za zmniejszenie wartości rzeczy zamówionej, wynikające z korzystania w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Prawo od odstąpienia umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art.38 z dn 30.05.2014 r. o prawach konsumenta

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zasady Danych osobowych umieszczone są w „Polityka Prywatności”

III. REKLAMACJE

1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności dostarczonych rzeczy z umową, Klient ma prawo do złożenia reklamacji;

2. Wszelkie reklamacje można złożyć pisemnie na adres: CLAWY Katarzyna Chilecka-Joka ul. Wasilkowska 12/ lok.1, 15-137 Białystok, bądź na adres e-mail: clawy.zamowienia@vp.pl

3. Składając reklamację Konsument powinien opisać zauważona wadę, oraz sprecyzować swoje żądania. Składając reklamację Klient powinien okazać dowód zakupu w sklepie internetowym www.clawy.com.pl (paragon, faktura VAT, przelew bankowy, wyciąg z konta, potwierdzenie płatności karta) oraz dokument gwarancyjny wraz z reklamowanym towarem

4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia;

5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany droga e-mail, bądź pisemnie w zależności od sposobu złożenia reklamacji

6. W przypadku sporu wynikającego z zawartej umowy pomiędzy Klientem, a Sprzedającym, Klient ma prawo zgłoszenia swoich zastrzeżeń właściwemu Rzecznikowi Praw Konsumenta w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu;

Niniejsze warunki korzystania z Regulaminu wchodzą w życie z dniem: 21.03.2022

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian warunków korzystania z „Regulaminu”. Każdorazowa zmiana treści zostanie opublikowana na stronie „Regułami” sklepu internetowego 14 dni wcześniej. Klient, który podał adres e-mail zostanie poinformowany droga elektroniczną.

Prawem właściwym rozstrzygającym dla umowy pomiędzy Klientem, a Sprzedawca, której przedmiotem są usługi świadczone przez sprzedawcę jest prawo polskie. Spory są rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne . Kupujący ma możliwość z korzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem Konsumenckim, przy udziale Rzecznika Praw Konsumentów. Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej UOKiK : www.uokik.gov.pl. Klient będący konsumentem ma również możliwość z korzystania z unijnej platformy internetowej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Administratorem danych osobowych jest CLAWY Katarzyna Chilecka-Joka ul. Wasilkowska 12/ lok.1, 15-137 Białystok, e-mail: clawy.zamowienia@vp.pl, tel +48 509 760 997

Sprzedawca respektuje wszelkie prawa konsumenta i zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20016/679 z dnia 27.04.2016 dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Wypełnianie formularza z danymi jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych do celów realizacji i rozliczania transakcji

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom- podmiotom tj. firmom księgowym, informatycznym, prawniczym. Dane osobowe zostały podane i będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym celu Administratora- w celu prawidłowego wykonania usługi. Dane osobowe nie będą przekazane poza teren Polski

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy zawartej pomiędzy stronami, a także poza kończeniu w celu: dochodzenia roszczeń i obrony roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, obowiązków prawa w szczególności w zakresie podatków, rachunkowości. Oraz zapobieganiu nadużyciom.

Klient ma dostęp do swoich danych,usunięcia lub ograniczenia, może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz ich przenoszenie.

Szczegółowe informacje znajdują się w : „Polityka Prywatności”

Shopping cart0
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
Created by: Patryk Sawicki